Prof. Dr. Hakan Sazyek, Kişisel Resmi İnternet Sitesidir

Hakan Sazyek
Ara
İçeriğe git

Ana menü:

1962 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Hakan Sazyek, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1983’te girdiği Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü 1987’de bitirmiştir. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini “Halit Ziya Uşaklıgil’in Hikâyeleri ve Türk Hikâyeciliğindeki Yeri” konulu teziyle tamamlamıştır (1989). Hakan Sazyek, aynı enstitüde başladığı doktora çalışmasını “Garip Hareketi ve Türk Şiirindeki Yeri” başlıklı teziyle bitirip “Doktor” unvanını almıştır (1995).
 
Şubat 1988 - Ekim 1996 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalında "Araştırma Görevlisi" olarak çalışan Hakan Sazyek, Kasım 1996 - Temmuz 2004 arasında Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde "Yardımcı Doçent Doktor" unvanıyla görev yapmıştır. Akademik kariyerini Ağustos 2004ten beri Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdüren Hakan Sazyek, Ocak 2009da "Doçent" unvanını ve Nisan 2016da "Profesör" pâyesini almıştır.
 
Adam Öykü, Adam Sanat, A'raf, Çağrı, Dergâh, DTCF, Folklor-Edebiyat, Hece, Hürriyet Gösteri, Kitap-lık, Ludingirra, Polemik, Sombahar, Turkish Studies, Türk Dili, Türkoloji, Yedi İklim, Yelken gibi dergilerde yazıları yayımlanan Hakan Sazyek, “Recaizade Mahmut Ekrem’in Bütün Eserleri”ni (İsmail Parlatır ve Nurullah Çetin ile birlikte, MEB, 1997), “Cahit Sıtkı Tarancı'nın Yazıları”nı (Can, 1994), “Asaf Halet Çelebi’nin Bütün Yazıları”nı (Yapı Kredi, 1998, 2004) derleyerek kitaplaştırmıştır. Bunların yanında Hakan Sazyek’in “Şiir Üzerine Şiirler” (Yedigece, 2001) ve “Yeni Türk Edebiyatında Önsözler” (Esra Sazyek ile birlikte, Akçağ, 2008) adlı seçkileri de yayımlanmıştır. Ayrıca, doktora tezini “Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Garip Hareketi” (Türkiye İş Bankası, 1996, 1999; Akçağ, 2006, 2016) ve doçentlik çalışmasını “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Romanlarında Özel Yabancılaşma” (Akçağ, 2008) adlarıyla kitaplaştırmıştır.

Hakan Sazyekin son çalışmalarından “Roman Terimleri Sözlüğü” (Hece, Ocak 2013, Ekim 2015), “Nijad Ekrem ve Tefekkür” (Tolga Bayındır ve Esra Sazyek ile birlikte, Umuttepe, Şubat 2014), “Takdir-i Elhan - Kudemadan Birkaç Şair - Pejmürde - Takrizat”  (Tolga Bayındır, Esra Sazyek ve Doğan Evecen ile birlikte, Umuttepe, Mart 2014) ve “Cahit Sıtkı Tarancı - Avuçlarıma Sığmıyor Yıldızlar" (Can, Haziran 2016) eserleri okuyucuların beğenisine sunulmuştur.

 
Copyright © 2013-2019 All rights reserved. v7.09.12.18
Powered by Technician PRO+
İçeriğe dön | Ana menüye dön